Nästa möte – granska ingång 100

Unga Experter är inbjudna att kolla hur ”ingång 100” är för barn och unga.

Det är nya stora huset till höger om barnsjukhuset. Här kommer mycket av cancer-vården att finnas.

Torsdag 12 december kl 17.30 ses vi vid ingång 100.

Därefter går vi till Ronald McDonalds hus och äter pizza.

Vill du vara med i Unga Experter? Mejla till samordnare@ungaexperter.se eller ring Martin 018-700 99 32