Nästa möte 14 februari

Forskare på barnsjukhuset vill träffa er och höra vad en ung expert är. Vi har också ett vanligt möte och äter pizza !

Planerade tider torsdag 14 februari:

15.45 – vi ses på barnsjukhuset
16.00 ni unga experter berättar för forskarna hur ni jobbar
16.30 (kanske) vi går till nya stora laboratoriet för att kolla på deras lokaler
17.00 vi äter pizza
17.30 slut