Utbildning i In my shoes-metoden

Den datorstödda intervjumetoden In my shoes hjälper barn att berätta vad de har varit med om och hur de har det.

Vi arrangerar utbilding i metoden ett par gånger om året.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Fakta om In my shoes

In my shoes vilar på en gedigen vetenskaplig grund.

Möter du barn i ditt arbete inom till exempel socialtjänst, vård, hälsa, skola/förskola? Då kan In my shoes göra dig bättre på att samtala om sådant som är svårt.

Utbildning i In my shoes-metoden genomförs under två heldagar med minst en dags mellanrum.

Undervisningsformen är föreläsningar, dialog och övningar.

Nästa utbildning

8 och 15 november 2024 (båda dagarna)

Boka egen utbildning

Varför inte boka hela arbetsgruppen till utbildning? Vi har bland annat utbildat Ericastiftelsen och Rädda barnens psykologenheter för små barn.

Datorstödd intervjumetod

In my shoes är en datorstödd intervjumetod. Den hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det.

Läs mer och anmäl dig till utbildning