Möte ungdomar, barn och föräldrar!

Äntligen dags för nytt möte med två av barnsjukhusets expertgrupper.

– Ungdomar på barnsjukhuset
– Barn med förälder på barnsjukhuset

Vi har ett gemensamt möte där vi börjar ihop. Vill vi så delar vi upp oss andra halvan.
Någon eller några chefer från Barnsjukhuset är med. Och jag från Barnombudsmannen. Kanske också någon från Lekterapin och från någon annan verksamhet.
Återkommer med besked om detta.

Viktigast nu är att ni skriver upp tiden!
Onsdag 3 maj. Kl 16.30-18.00
Barnsjukhuset, en trappa ned. Gå sen till vänster ”Ulmstensalen”

Vad vill ni att vi pratar om?