Möte och pizza

Höstens första möte var den 17 sept

Vi var 9 på mötet varav en var med via videolänk

• Kassan på barnsjukhuset ska stängas. Vad använder barn och ungdomar den till? Lotta är en av cheferna på  barnsjukhuset och frågade unga experterna vad som kan göras för att ersätta kassan. Digitala kartor, ett hjälp-telefon-nummer och en mer inbjudande entré var några av förslagen.

 

I somras jobbade Kajsa en vecka med ärenden för Unga Experter

• Lotta kommer också kolla upp gamla ärenden (förslag) som vi haft på mötena. Fler gruppmottagningar för unga patienter, målning av väggar, stjärnor i taket på vårdrum, ett projekt som syskonstödjaren Gustav skulle ha.

• Saker vi vet har hänt är att rosa pingisbordet gick sönder för ca 1 år sen och är utbytt mot ett nytt, det finns nu många laddstationer för mobiler på bottenvåningen och i resten av sjukhuset, tidningen i CF ges fortfarande ut.

• Några i Unga Experter ska vara med på en konferens 13 november som NOBAB arrangerar. Det kommer handlar om ungas inflytande i vården.

• Vi diskuterade att arrangera ett brett möte dit många kan komma ”UE café”. Kanske på Grand eller Genomfarten. Kanske bjuda in alla unga, oavsett om de är patient eller inte. Kanske samarbeta med Fyrisgården och de ungdomar som går dit på.

• En ung expert med diabetes berättade att hennes gympalärare på nya skolan har varit väldigt bra på att erbjuda hjälp om hon vill ha det. Hon har koll på värden och vet vad som behövs om värdena blir dåliga. Kanske fler skolor ska ha såna lärare?
• En annan ung expert med diabetes kände att hon blev väldigt låg vid senaste besöket på barnsjukhuset. Men trots att hon var på barnsjukhuset kunde ingen hjälpa hennes. Ingen av hennes sjuksköterskor eller läkare var kvar när hon blev låg.
• Sjukhusmaten är viktigt särskilt för de som ligger inne. Unga Experter ska hjälpa till med en enkät som fler kan svara på. Vi ska hitta bilder som vi gör en enkät av.