Möte och mexikansk mat

Några Unga Experter hade möte utomhus i solen med mexikansk mat.

Vi skulle spelat kubb, men hade så mycket att prata om så det inte hanns med.

  • en grupp Unga Experter kommer bildas på BUP i Uppsala. Vi ska ha kontakt med dem och hjälpa till!
  • kallelser till barn och unga från sjukhuset kommer att göras om, och vi ska vara med och tycka till
  • vi är med när Barnombudet i Uppsala har en familjedag den 4 september vid Ekoln nere i Sunnersta
  • vi är med i en ansökan om pengar till en satsning på 1177-på-nätet-för-unga som ska heta MediPrep
  • vi har fått återkoppling från en forskare som jobbat med hur unga tycker att de kan använda journalen via nätet
  • ambulansen i Stockholm har kontaktat oss för att de vill ha konst i ambulanserna. Vi ska vara med och tycka till om det. Konst i vården är kul, snyggt och bra.