Vårdguiden 1177

Mobbning är när någon upprepade gånger blir kränkt av andra. Information och råd kring när någon blir utsatt för mobbning.