Mira – barn- och ungdomsvetare

Jag heter Mira Horovitz och gör praktik på Barnombudet i Uppsala län. Jag är masterstudent i barn-och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet och brinner för barns och ungas rättigheter i samhället. Jag har en kandidatexamen i dramapedagogik samt lärarlegitimation och har även läst etik och kommunikation och konflikthantering. Har arbetat mycket som dramapedagog med handledning till skolpersonal i värdegrund, diskrimineringsgrunderna och genus, samt arbetat med elever med dessa och andra frågor inom temaarbeten. På Barnombudet skriver jag exempelvis sammanfattningar av nya lagförslag som berör barn och unga, hänger med på skolbesök, letar fram forskning och tycker till om barnrätt på olika sätt genom texter. Det är jätteinspirerande att jobba tillsammans med människor som liksom jag varje dag försöker finna nya vägar att stärka barn och ungas rätt att uttrycka sig och få sina behov tillgodosedda!