Milly – mänskliga rättigheter

Halloj! Jag heter Milly och jag har praktik på Barnombudet i Uppsala län som en del i min masterutbildning i mänskliga rättigheter på Uppsala universitet. Dagarna här är väldigt varierade och roliga då jag får göra många olika saker. Jag har bland annat varit med på en familjecentral och stöttat dem i att ta fram en plan för hur de ska arbeta med barnrätt. Härnäst ska jag göra novemberkalendern och vara med och besvara en remiss om regionbusstrafiken utifrån ett barnrättsperspektiv. Jag sökte mig till BOiU för att jag vill arbeta med barnrätt, öka kunskapen i samhället om att barn är rättighetsbärare som vuxna behöver lyssna mer på i frågor som rör barn. Det jag tycker är spännande med just BOiU är att de arbetar med detta på lokal nivå, här får jag vara med och se hur barnrättsarbete kan se ut i praktiken. En av de största lärdomarna jag hittills fått är att artikel 12 innebär en möjlighet för barn men en skyldighet för vuxna – det är upp till oss att hitta sätt som möjliggör för barn att uttrycka sig medan barn kan välja om de vill uttrycka sig eller inte.