Medling mellan offer och gärningsperson

Medling för dig som begått ett brott eller blivit utsatt för brott. Du som är 12–20 år och har begått ett brott, eller som har blivit utsatt för ett brott, kan få stöd genom ett medlingsmöte.