Matilda – risk- och krishanterare

Matilda pluggar risk- och krishanteringsprogrammet i Östersund och berättar i en film om sin praktik.