Material till föräldrar som flytt med barn från Ukraina

På länkarna nedan finns material på svenska, ryska och ukrainska om att ta hand om ett barn på flykt. Materialet är tänkt att kunna delas ut till föräldrar som enkla tips och råd under den första tiden efter flykten. Materialet är framtaget av Chap, Child health and parenting, vid Uppsala universitet.

Ladda ner materialet