Malin – juristpraktikant

Halloj! Mitt namn är Malin Selling och jag bor i Uppsala. Just nu skriver jag mitt examensarbete i barnrätt inom ramen för juristprogrammet, vilket jag kombinerar med en praktikplats här på Barnombudet i Uppsala län. Jag ville få en praktisk insyn i hur det är att jobba med barn och deras rättigheter, och vad kunde då passa bättre än en arbetsplats som BOiU? Här arbetar vi på lokal nivå för barns rättigheter – från att hjälpa i ett enskilt ärende till att stärka barns röster när det gäller beslut på politisk nivå. Här får jag göra både rättsutredningar om barns självbestämmanderätt och komma på vilka luckor vi ska ha i vår novemberkalender vilket leder till en varierad vardag. Något jag lärt mig här på BOiU är att alla beslut inte måste vara i enlighet med #barnetsbästa men att barnets bästa måste utredas och beaktas i alla ärenden som rör barn.