Maija – global hälsa

Hej! Maija heter jag och har just nu praktik på BOiU. Jag är även masterstudent inom global hälsa på Uppsala universitet. I skolan har vi bland annat läst om barnhälsovård, om ojämlikheter i barns hälsa och uppväxtvillkor och #barnkonventionen. På BOiU har jag fått se glimtar av hur man kan arbeta med barnkonventionen i praktiken – till exempel skolbesök, påverkansarbete, verksamhetsbesök med barnrättsutbildningar, debattartiklar, samt arbete för att stärka extra utsatta grupper och barn. Jag har också letat forskning för att kunna stärka barns rättigheter och tagit del av de olika projekt som BOiU driver för barn och ungdom. Det hela är utvecklande, roligt och lärorikt. Jag inspireras av mina medarbetare och det viktiga arbete de utför.