Lisa – juristpraktikant

Jag heter Lisa, läser termin 8 på juristprogrammet vid Örebro universitet och började i januari som praktikant hos Barnombudet i Uppsala län. Jag valde att söka mig hit för att jag ville prova att arbeta praktiskt med barns rättigheter och här får man göra det både på individuell nivå och på strukturell nivå. Att vara juristpraktikant hos BOiU innebär ett varierat arbete med mycket frihet (under ansvar såklart) och en chans att testa sina kunskaper inom många olika rättsområden. Att vara ensam jurist på plats oroade mig lite i början, och som juriststudent brukar det under utbildningens gång kunna kännas som att man kan mindre och mindre, men denna praktik har fått mig att inse att jag faktiskt kan en hel del. Dessutom är alla som arbetar här oerhört kunniga så alltid finns det någon att bolla med. Det bästa med att vara praktikant hos BOiU är förutom det varma välkomnandet att man utöver möjligheten att jobba rent juridiskt även får en väldigt bra inblick i hur juridiken hänger ihop med såväl samhället som politiken. Praktik på BOiU är något jag varmt kan rekommendera till andra studenter.