Likarätt finns med i Demokratistegen

Demokratistegen är en en ny arbetsmodell för skolan och folkbildningen. Vår utbildning Likarätt finns med bland de utvalda metoderna och materialen.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

I Demokratistegen kan skolor arbeta systematiskt med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån sina behov.

Grundläggande kostnadsfri utbildning

Syftet med Likarätt är att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka mobbning och trakasserier. Utbildningen finns i fem moduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

Till utbildningen