Lektionsförslag om Barnkonventionens grundprinciper

Detta dokument innehåller förslag på övningar som rör barnkoncentionens principer, samt arbetsblad till eleverna. 6 sidor (3 blad).

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Fyra av artiklarna i Barnkonventionen är en sorts sammanfattning av hela barnkonventionen. Dessa artiklar kallas ”principerna” och har nummer 2, 3, 6 och 12.

Resten av barnkonventionen ska läsas med dessa artiklar i bakhuvudet.