Fyll på vårt önsketräd på Kulturnatten!

Barn får rita och skriva vad de önskar för naturen och sig själv, och hänga upp sin önskan i ett önsketräd. Alla får också chansen att trycka på knappar på Barnrättsmaskinen.

  • Vad? Naturen och jag – ett kreativt önsketräd
  • När? På Kulturnatten 14 sept 2024, kl 14-18
  • Var? I vårt tält på Drottninggatan 7. Hitta hit.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.