Kommunens biståndshandläggare

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd från kommunen. Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om  stödet.