Intervjumetoden In my shoes

Intervjumetoden In my shoes hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det.

Möter du barn i ditt arbete inom till exempel socialtjänst, vård, hälsa, skola/förskola? Då kan utbildning i In my shoes kan öka din kompetens att samtala om sådant som är svårt.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Fakta om In my shoes

In my shoes vilar på en gedigen vetenskaplig grund.

Datorstödd intervjumetod

In my shoes är en datorstödd intervjumetod. Den hjälper barn från 3 år att berätta vad de har varit med om och hur de har det.

Läs mer och anmäl dig till utbildning