Hur skola och förskola kan möta barn i ekonomisk utsatthet

En text om vad förskolor och skolor kan göra för att undvika att problem uppstår för barn i ekonomiskt utsatta familjer.