Henrietta – jurist

Hej! Jag heter Henrietta och är juristpraktikant här på Barnombudet i Uppsala län. Jag går min sista termin på juristprogrammet vid Uppsala universitet och ska efter praktikens slut skriva min examensuppsats i barnrätt. ⁠ ⁠

Här på Barnombudet har jag fått följa med på olika möten, konferenser och evenemang. Jag har även fått uppdrag där jag läst olika förarbeten för att se hur de kan påverka barns rättigheter. ⁠ ⁠

Om man vill ha erfarenhet av hur en ideell förening fungerar, vara drivande i att hitta egna uppgifter och fullfölja dessa och delta i många olika delar av en verksamhet är Barnombudet perfekt. ⁠