Gör som chefsläkaren på Akademiska!

I senaste numret av personaltidningen på Akademiska sjukhuset skriver chefsläkaren Ulla om Unga Experter.

Klicka HÄR för numret (högra sidan ”Lyssna på patienterna!”). Eller läs texten här:

Här skulle jag vilja berätta om barnsjukhuset. Där finns ”Unga experter”. Jag tycker namnet är så bra! Experter, det är just vad de är – experter på hur de vill att sjukvården ska fungera, för sig och sina anhöriga. Gruppen finns för att barn och unga ska få komma till tals och för att de är de bästa experterna på vad de tycker om sin vård. Det är ungdomar som är patienter, som tillsammans med sjukvården hjälps åt för att göra den bättre.

Jag läste deras årsberättelse om vad de arbetat med under 2022, och jag blev så imponerad. De har bland annat jobbat med att göra miljön i ambulanser mindre stressiga för barn och unga, och de har tittat på journalen och hur den kan anpassas och förbättras. Unga experter har även bidragit med idéer och synpunkter på hur man kan göra väntrummen på akuten roligare och tryggare. Vid ett möte fick de besök av Socialstyrelsen, som ville höra hur ungdomar ser på val av vårdcentral.

Jag blev så glad och stolt när jag läste om allt det viktiga arbete de är engagerade i, och tänkte att det borde vara själv klart även för vuxna att kunna få ge synpunkter, och vara med och utforma vården. Vi har på sjukhuset bildat en arbetsgrupp som arbetar med barnens rätt på hela vårt sjukhus. På barn sjukhuset är man så duktig på dessa frågor, men vi vet att barn vårdas på avdelningar på hela vårt sjukhus, och framför allt har vi barn som anhöriga överallt. Både information och sjukhusmiljö behöver anpassas för barnens bästa, och vi behöver efterfråga deras önskningar! Vi behöver också förhålla oss till barnkonventionen – som är lag. Dialog med barn är både deras rättighet och ett verktyg för oss att informera, förbereda och lyssna på dem.