Fritid för alla

En katalog med fritidsverksamheter som erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.