Frida – jurist

Jag heter Frida och är juristpraktikant på Barnombudet i Uppsala län. Förutom att hänga på Barnombudet läser jag den sista terminen på juristprogrammet och skriver min examensuppsats inom rättsområdet barnrätt. På fritiden tycker jag om att odla tomater, resa och se på film. Att få vara praktikant på Barnombudet är en spännande erfarenhet som innebär att jag får hjälpa till med mycket varierande arbetsuppgifter. Det kan handla om att skriva kortare rättsutredningar, sammanfatta domar eller hjälpa till med stödärenden som sträcker sig över en längre period. Nu ser jag fram emot resten av tiden som praktikant på Barnombudet.