Framtidens ungdomsinflytande i Uppsala kommun

Vi har under hösten 2018 inventerat andra kommuners arbete med ungdomsinflytande och med detta som underlag tagit fram en modell för ett strukturerat arbete med ungdomsinflytande som passar i Uppsala. Vi hoppas att den på sikt ska kunna implemen­teras. Läs rapporten.