Första mötet för året

Idag sågs Unga Experter via video. Bara några få kunde vara med – flera hade förhinder.

Vi hälsar en ny medlem välkommen – Axel!

Vi pratade om:

  • Patientmat, barn och unga behöver tillfrågas om vad en bra meny är. Vi har ett samarbete med de som jobbar med sjukhusmaten.
  • Hur bör det gå till på barnsjukhuset när det ska vara en student med på besöket. De som studerar till sjuksköterska och läkare behöver få se hur bra besök görs, men som ung patient är det viktigt att få reda på vilka som är med på besöket. Vi pratar med cheferna på barnsjukhuset om detta.
  • Övergång från barnsjukhuset till vuxen vet vi lite om. Vi tänker göra en enkät till ungdomar på barnsjukhuset för att höra vad de tycker är viktigt. Och vi kan kolla med några unga som har fyllt 18 hur det gick för dem.
  • Idékraft får in förslag ibland från barn och unga. De förslagen borde vi i Unga Experter också få läsa för att tycka till.

Nästa möte blir i mitten av februari.