Förslag och idéer från unga som vi diskuterar

Unga Experter samarbetar med IDÉKRAFT på barnsjukhuset. Här är förslag från unga på barnsjukhuset som vi jobbar med.

Mer färg på väggarna i barnsjukhuset
Väggarna kommer inte målas om nu. Men när specialist-mottagningarna byggs om.


Matautomaterna borde få nytt innehåll oftare
De som köper in saker till automaterna har fått information om förslaget. De undersöker vad som kan göras.


Byta det gamla pingisbordet mot ett nytt
Vid hissarna utanför lekterapin står det nya bordet. Rosa!


Fler platser att ladda sin mobil.
Specialistmottagningen sätter upp en USB-hubb i nya väntrummet.


Det saknas ofta rullstolar när de behövs.
Avdelningen ”Bonken” (95a) jobbar med frågan. Kanske får alla rullstolar en GPS på sig så att sjukhuset har bättre koll på dem. Kolla film om hur de gjort i Gävle.


Rummen på avdelningarna borde ha stjärnor eller regnbågar i taket. När man får sprutor kan man tita på dem och drömma sig bort.
Avdelningen 95b har köpt in stjärnor. Hör av er om hur det blev!


I häftet står det: ”När vi bestämmer något ska du få vara delaktig och vi försöker komma överens.”

Om medicin eller behandling ska ändras vill vi bli informerade på ett bra och vänligt sätt.

Den här frågan behöver vi jobba mer med. Snart kommer ett Patienthäfte delas ut till alla barn och unga som vårdas på sjukhuset.
Om du inte känner att det är så ska du säga till de som jobbar på barnsjukhuset.


När jag legat inne på barnsjukhuset borde jag få glass från en glassmaskin.
På avdelningarna har de Piggelin, men kanske borde det finnas en glassmaskin? Vi får jobba vidare med frågan.