Forskare och nya barn-lab

Alla som forskar om barn och unga på barnsjukhuset träffades på en konferens. Dit bjöd de in Unga Experter för att höra vad de tycker. Hur vill unga delta i forskning? Hur ska information ges? Vill unga tycka till om vad forskarna ska undersöka? Vill unga höra om resultaten? Vi gjorde en presentation och svarade på frågor.

 

Efter forskarmötet gick Unga Expeter vidare till det som ska 

bli nya laboratoriet för provtagning. Barn och unga kommer att gå dit istället för på gamla lab som funnits på barnsjukhuset. Hur ska det nya lab bli bra för barn och unga? Väntrum, information, provtagningen. Här hade de unga synpunkter om det mesta.

Vi avslutade med pizza som forskarna bjöd på.