Föreläsning om bättre delaktighet för barn i Sip

Välkommen till höstens länsgemensamma Sip-dag med kunskap och inspiration för fortsatt utveckling! Barnombudet deltar med en föreläsning.

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Vi utbildar er

Kostnadsfritt för Uppsala

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Alla våra utbildningar hittar du på sidan Kunskap.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Martin Price utbildar om vad vi ska och bör göra för bättre delaktighet för barn och unga i Samordnad individuell plan (Sip). För medarbetare och chefer inom vård, socialtjänst, elevhälsa och skola i Uppsala län.

  • Dag och tid: Den 6/11 2023, kl 9-12
  • Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 12, Uppsala