Föräldrafokus och föräldrastöd i skolan

FöräldraFokus är en metod som stärker barns relationer till vårdnadshavare och andra vuxna.

FöräldraFokus hjälper vårdnadshavare att stötta sina barn under skoltiden och kan bidra till bättre skolresultat.

En trygg relation till vårdnadshavare tillsammans med skolframgång minskar risken för psykisk ohälsa, missbruk, brott och kriminalitet.

Kontakt

Isabel Eriksson

Projektledare

Isabel arbetar med Arvsfondsprojektet Föräldrafokus.

018 410 10 31

isabel.eriksson@barnombudet.se

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

FöräldraFokus och föräldrastöd i skolan drivs som ett Arvsfondsprojekt hos Barnombudet 2023-2026. Projektet ska implementera ett nytt sätt att arbeta med hela familjen via skolan. Projektledare är Isabel Eriksson, som tidigare har tagit fram metoden FöräldraFokus.

För skolor

Inom projektet kommer fyra grundskolor att få anställa en familjestödjare på halvtid. Familjestödjaren kommer att arbeta med att nå föräldrar och stötta dem för att komma igång med metoden och fortsätta använda den. Familjestödjaren ska också stärka samarbetet mellan skola och familj. Det kommer bland annat innebära samarbete med elevernas mentorer så att skolans kommunikation med hemmen blir enklare och tydligare.

De medverkande skolorna är hittills Odensala skolan (Sigtuna) och Östra Stenhagenskolan (Uppsala). Ytterligare två skolor kommer att medverka inom projektet. Familjestödjarna på dessa skolor får utbildning inom projektet.

Redan under projekttiden kan fler skolor anmäla intresse och börja använda metoden med stöd från Barnombudet. Det sker då utanför själva Arvsfondsprojektet.

För föräldrar

Under år 1 av projektet (2023) ska Barnombudet utveckla metoden Föräldrafokus, skapa en föräldrautbildning och arbeta om den befintliga handboken. Detta gör vi i samarbete med främst familjestödjarna och föräldrar som har sina barn på de skolor som deltar i projektet.

Efter projektet

Efter projekttidens slut kommer det att finnas en reviderad FöräldraFokus-handbok på flera språk och en webbplats för föräldrautbildningen samt beskrivning av hur en skola kan implementera metoden.

Skolor som vill arbeta med FöräldraFokus kommer att kunna använda metoden med stöd av Barnombudet.

Kontakt

Kontakta Isabel med formuläret nedan eller med hjälp av uppgifterna i kontaktrutan här intill.

*” anger obligatoriska fält

Jag*
Mejladress*
Jag godkänner att Barnombudet sparar uppgifterna i formuläret för att kunna svara mig och i övrigt hantera mitt ärende.*
Du måste markera denna ruta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på barnombudet.se/integritet.
Jag vill gärna börja prenumerera på Barnombudets nyhetsbrev.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på barnombudet.se/integritet.