Familjerättsenheten

Familjerättsenheten arbetar med frågor kring vårdnad, boende och umgänge. De erbjuder bland annat telefonrådgivning och samarbetssamtal för att föräldrar tillsammans ska hitta den lösning som är bäst för barnet/barnen.