Här nedanför finns länkar till ställen i Uppsala och på nätet där barn och unga kan få hjälp om de utsatts för övergrepp. Det finns även stöd för anhöriga.

Advokat- och juristhjälp

Söker du hjälp från en advokat eller jurist?

Titta här för tips.

Utanför Uppsala?

Hitta hjälp i din kommun

Länkarna på sidan nedan gäller dig som bor i Uppsala kommun och för dig som behöver hjälp med frågor inom Region Uppsalas verksamhet.

Bor du någon annanstans i Sverige kan du börja med att vända dig till elevhälsan, socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin för att få hjälp. På några platser i Sverige finns lokala barnombud.

Barnombudets roll

Vad vi kan göra i rådgivning

Vi kan endast hjälpa till inom Uppsala kommun och när det handlar om vård eller andra frågor inom Region Uppsala.

Vårt perspektiv är barnets och barnets rättigheter. Vi vill gärna prata direkt med berörda barn om det är lämpligt/möjligt. Läs mer om vår rådgivning.

Utanför Uppsala? Läs mer här.

  • Akut fara? Ring 112.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala har öppet dygnet runt. Tel: 018 611 25 29.
  • Socialtjänsten i Uppsala har telefon 018 727 52 30, dagtid vardagar.
  • Socialjouren i Uppsala län har öppet måndag-torsdag 16.00-01.00, fredag-söndag 14.00 -01.00. De har tel: 018 15 00 00.

Om orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att du anmäler din oro till socialtjänsten. Den som arbetar med barn och unga har anmälningsplikt. Alla andra bör enligt lagen anmäla.

Läs om orosanmälan

Hitta hjälp