Ester, Natalie och Daniela

#vipåbarnombudet

#vipåbarnombudet

Följ på sociala medier

Under #vipåbarnombudet skriver nya och gamla medarbetare och praktikanter om sitt arbete.

Följ hashtaggen på Instagram och Facebook för att få uppdateringar om nya medarbetare hos oss.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Vi heter Ester, Natalie & Daniela och vi gör praktik på Barnombudet nu under vårterminen.

Ester är statsvetare och läser Politices masterprogrammet på Uppsala universitet.

Natalie läser Europaprogrammet med inriktning offentlig rätt på Södertörns högskola.

Daniela är juriststudent på Uppsala universitet och skriver sitt examensarbete om barnrätt och offentlig rätt parallellt med praktiken.

Trots olika utbildningsbakgrund sökte vi oss alla till Barnombudet tack vare intresset för barnrättsperspektivet. Barnets röst i samhället är något vi alla brinner för och därför är en praktik på Barnombudet helt rätt för oss!

Att få vara praktikant på Barnombudet innebär många varierande arbetsuppgifter. Allt ifrån att delta på utbildningar till att läsa och sammanfatta utredningar inför remissvar. Genom praktiken får vi även en inblick i olika verksamheter i Uppsala som jobbar med barnrätt på olika sätt.

Vi ser fram emot resten av praktiken på Barnombudet och att få lära oss ännu mer om barnrätt i praktiken!