Ellie – socionom

Hej! Ellie heter jag (pronomen hon/henne) och är en av socionomstudenterna som gör min praktik på Barnombudet den här terminen.
 
Utöver mina socionomstudier har jag tidigare arbetat som projektledare olika ungdomsprojekt- och evenemang samt varit fritidsledare här i Uppsala. Jag har också varit ideellt aktiv inom Uppsala tjej- och transjour.
 
På Barnombudet vill jag stötta arbetet med att stärka barn och ungdomars rättigheter, främst genom informationsinsatser och stöd i enskilda ärenden. Jag kommer också vara involverad i projektet om att personal som arbetar med barn kan utbildas i intervjumetoden In my shoes.