Ditt Ecpat

På Ditt Ecpat kan alla under 18 år få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Ecpat kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som har spridits.