Dina rättigheter på LSS-boende

En broschyr för dig som är barn eller ung, och bor på ett LSS-boende. Här kan du läsa vad du har rätt till.