Diabetes 1 – nästa möte med experterna

Förra mötet var 6 mars. Vi skulle ha setts nu innan sommaren men har inte fått till det. Läs anteckningarna från förra mötet i den här länken.  Lite korta uppdateringar här:

Nästa möte – blir i början av hösten 2017

  • Inger försöker ordna så vi kan göra studiebesök på vuxen-mottagningen.
  • Någon där kan berätta om hur de tar emot er när ni fyller 18 år.
  • Vi tittar på broschyrer som mottagningarna håller på att ta fram för barn och unga.

Gruppmottagning

  • är inte bestämt hur det ska bli
  • ni experter vill gärna träffas i grupp

Träff för tonåringar

  • Inger vill ordna en lägerdag. Det får bli till hösten.

Slingan – en diabeteskarta

  • den används på mottagningen. Hur tycker ni det funkar?
  • kan den skickas hem innan besöket?

Journalen
• Den som fyllt 13 år och vill se sin journal via nätet kan be läkaren om att få göra det. Martin kan svara på frågor om detta.

Hemsida för er