Dataspelsakuten

Råd, stöd och information till barn och unga som vill få kontroll över sin speltid och bryta negativa beteenden. Dataspelsakuten ger även stöd till närstående vuxna.