Csilla – jurist

Jag är jurist med specialisering inom mänskliga rättigheter. Hittills har jag arbetat mest inom funktionshinderrörelsen men jag har även ett stort intresse för delaktighetsfrågor i allmänhet. För närvarande skriver jag en barnbok där vikten av samhällets tillgänglighet lyfts fram. Jag valde att göra arbetspraktik hos Barnombudet eftersom jag engagerar mig för att få praktiska kunskaper om hur det fungerar att arbeta med barns rättigheter. Jag försöker komplettera Barnombudets team med mina juridiska kunskaper och att se på saker utifrån ett mångfaldsperspektiv, med erfarenhet från funktionshinderrörelsen, forskningsvärlden och dessutom från ett annat samhällssystem, nämligen Ungern.