Chasmine – kommunikatör

Hej! Jag heter Chasmine och studerar medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle. Jag ville göra praktik hos Barnombudet i Uppsala län, för att jag brinner för barns rätt att få vara barn, växa upp och få sina behov tillgodosedda i en trygg och utvecklande miljö. Oavsett om det är i hemmet, skolan eller inom idrotten, som är min hemmaplan i mitt arbete som fotbollsutvecklare.⁠ ⁠

Jag har fått arbeta med den grafiska manualen, intern och extern kommunikation, tonalitet på sociala medier och med tidningen Word.⁠ ⁠

Jag ser fram emot att få lära mer om arbetet med att stärka barns rättigheter och det kommunikativa arbetet med opinionsbildning samt påverkansarbete. ⁠ ⁠

Min målbild i arbetet har alltid varit att verksamheten ska vara för barns bästa, anpassas utifrån barns behov och förutsättningar. Därför känns det inspirerande att praktisera i en verksamhet där fokus är på barnet och som lyfter fram frågor som ”vad tycker barnen” och ”har ni tänkt på barnperspektivet”? ⁠