Ungas jourer

På ungasjourer.se samlas alla jourer för barn och unga som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna. Det går att chatta, maila eller ringa och prata med en jour.

Koordinatorer för ökad skolnärvaro

koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett samverkansprojekt mellan utbildnings-, social- och omsorgsförvaltningen.

Målgruppen för projektet är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor.  

Våga berätta

Om du har det jobbigt ska du inte behöva vara ensam. Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

Bris för vuxna

Bris har en särskild stödlinje för föräldrar och andra vuxna: 077-150 50 50.

Arabiska: 077-448 09 00

Ukrainska: 020 – 48 48 48

Barntelefonen har telefonnummer 116 111.