Ungas jourer

På ungasjourer.se samlas alla jourer för barn och unga som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna. Det går att chatta, maila eller ringa och prata med en jour.

Koordinatorer för ökad skolnärvaro

koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett samverkansprojekt mellan utbildnings-, social- och omsorgsförvaltningen.

Målgruppen för projektet är elever i problematisk skolfrånvaro som behöver mer stöd än vad som ingår i skolans ansvar och därmed kräver olika typer av samverkan. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor.