Brottsofferjouren

Stöd till dig som är brottsutsatt, vittne
eller anhörig. Hos Brottsofferjouren kan du få gratis:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp vid kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.