Besöka vuxendiabetes !

Sedan Unga Experter började träffas 2015 har vi pratat om hur vården kommer se ut när man blir vuxen.

Nu är vi inbjudna till mottagningen för vuxna med diabetes. De vill visa oss hur det ser ut och hur de arbetar. Ett studiebesök!

Måndag 11 mars kl 15.45

15.45 gör vi en rundvandring på mottagningen
1605 de berättar hur övergången från barnsjukhuset funkar. Och hur det är att få vård på vuxensjukhuset.
1630 vi går till barnsjukhuset och har vanligt möte med Unga Experter
1730 är vi klara