Barnrättspriset till två som kan stoppa våldet

Årets Barnrättspris går till två verksamheter som från varsitt håll bidrar till att minska risken för att barn utsätts för och utövar våld.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

– Varje system ger det resultat som det är designat för. Så om vi vill få ett annat resultat behöver vi göra annorlunda. Även i verksamheter som i grunden är bra, som barnhälsovården, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet.

I år delar Barnombudet ut Barnrättspriset för trettonde gången. Årets två mottagare arbetar på olika sätt för att minska risken för att barn utsätts för och utövar våld.

Barnsäkert är en modell som är framtagen för arbete inom barnhälsovården. Modellen hjälper sjuksköterskor på BVC att tidigt upptäcka problem hos familjer och sedan kunna samtala öppet med föräldrarna för att kunna erbjuda hjälp i samarbete med socialtjänsten.

– Det kan handla om våld i familjen, oro för ekonomin, extrem föräldrastress eller riskbruk av alkohol. Barnsäkert kan främja välmående och förebygga mänskligt lidande och stora kostnader för både individer och hela samhället, säger Lisa Skiöld.

Barnsäkert används fullt ut i Uppsala län. Modellen finns också i flera andra regioner.

Den andra pristagaren är Onside. Onside bedriver fotbollsverksamhet för barn och unga i Sävja och Gottsunda. De har särskilt fokus på att utbilda ungdomar i ledarskap och vara förebilder för yngre barn för att förebygga risken att de dras in i kriminalitet.

– Det är aldrig för sent att få ett bra sammanhang. Det kan göra underverk för en ungdom att vara i en positiv miljö med goda ledare. Där är en verksamhet som Onside viktig, säger Lisa Skiöld.

Motiveringar

  • BarnSäkert är en modell som är framtagen för arbete inom barnhälsovården. Genom tidig identifiering av riskfaktorer kan hjälp och stöd erbjudas till familjer i ett nära samarbete med socialtjänsten. Modellen har redan efter bara några års testning och färsk forskning börjat användas fullt ut i Uppsala län och också implementeras i flera regioner i Sverige.
    BarnSäkert får Barnrättspriset för att modellen på ett konkret, strategiskt och genomgripande sätt möjliggör att barns rätt till trygghet, skydd och utveckling tillgodoses.
  • Onside bedriver fotbollsverksamhet för barn och unga i Sävja och Gottsunda. Verksamheten har särskilt fokus på att utbilda ungdomar i ledarskap och att vara förebilder för yngre barn för att förebygga risken att de dras in i kriminalitet. Integration, mångfald och inkludering är grunden till Onsides arbete.
    Allan Mare brinner för ungdomar som riskerar att komma snett. Han lägger nästan all sin fritid på Onside och arbetar till vardags med ungdomar i samhällsvård. Allan Mare och Onside får Barnrättspriset för sitt engagerade arbete med att stärka barns och ungas rätt till en gynnsam utveckling och meningsfull fritid.