Barnrättspriset 2019 går till Infoteket

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Infoteket får Barnrättspriset 2019 för sitt arbete med att sprida kunskap, inspiration och konkreta verktyg till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet. På det sättet bidrar Infoteket till förverkligandet av barnets rättigheter. 2019 års Barnrättspris går till Infoteket om funktionshinder, som är en kunskapsresurs om funktionsnedsättningar. Enligt artikel 23 i barnkonventionen har barn med funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt, anständigt liv och hjälp att aktivt delta i samhället. – Infoteket är ett mycket gott exempel på en verksamhet som ger barn med funktionsnedsättningar stöd att åtnjuta ett fullvärdigt liv, säger Gunilla Oltner, ordförande för BOiU. Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län (BOiU). Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Bland tidigare pristagare finns Kulturnatten, Café Genomfarten och Föreningen 4H. – Genom att sprida kunskap i form av föreläsningar, filmer och böcker ger Infoteket närstående och personal i länet möjlighet att ge barnen det fullvärdiga liv de har rätt till. Med bland annat sina barnboksserier om olika funktionsnedsättningar sätter de fokus på att barnet som har en diagnos är som ”alla andra,” säger Gunilla Oltner. Med Infoteket har Region Uppsala ett mycket gott exempel på en verksamhet där barnkonventionens intentioner realiseras. BOiU är därför glad att kunna dela ut Barnrättspriset till Infoteket inför just det år då barnkonventionen blir svensk lag.

Pristagaren

Infoteket om funktionshinder är en resurs för alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar. På Infoteket finns bland annat ett bibliotek, ett visningstorg om kognitivt stöd och personlig vägledning. Infoteket arrangerar öppna och kostnadsfria föreläsningar och kurser. Infoteket är en verksamhet inom Region Uppsala.

Kontakt

Eva-Lena Söderlund, verksamhetschef, eva-lena.soderlund@regionuppsala.se, 018 611 66 18 Infotekets hemsida