Barnrättspriset 2015: Axelina förskola

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

För ett målmedvetet och tydligt arbete om alla människors lika värde utifrån normkritiskt förhållningssätt och genomtänkta och konkreta reflektioner tillsammans med barnen kring barns delaktighet och möjlighet till att påverka sin vardag. Axelinas egen nominering beskriver grunden i deras arbete väl:

Barnen tilltalas med sina namn, aldrig som en representant för sitt kön, etnicitet, ålder. Vi läser litteratur som visar olika levnadsmönster. Pedagoger diskuterar normer kontinuerligt för att öka sin medvetenhet om vilka normer som råder just nu i barngruppen.

Sammantaget är Axelina väl värda 2015 års Barnrättspris!

Förutom äran består priset av ett glaskonstverk tillverkat av Ulven glasblåseri i Ulva kvarn.