Barnrättspriset 2014: Bror Hjorths hus

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Kriterierna för 2014 års barnrättspris var Tillgänglighet, Delaktighet och Likabehandling/normkritiskt förhållningssätt utifrån barnkonventionens artiklar 2 – om allas lika värde och 12 – om barns rätt att uttrycka sig och bli lyssnad till.

De flesta av de som har nominerat sig till priset har en jättefin verksamhet för barn och/eller unga, och många har också en medvetenhet kring att tänka på normer, åtminstone kön. Flera försöker också arbeta med både tillgänglighet och delaktighet.

Vinnaren av priset har länge arbetat med alla dessa kriterier, och även specifikt med barns rättigheter.

Bror Hjorts hus vänder sig till barn från cirka 3 år till och med gymnasiet. De möter förskolor, grundskolor, särskolor, fritids, gymnasiet och allmänhet antingen i sin lokal eller genom uppsökande verksamhet. Visningarna är gratis sedan 2007. Utifrån teman belyses olika aspekter av konsten, som identitet, könsroller eller rättigheter.

I verkstadsverksamheten används bilden som språk, och fokus ligger på vad barnet/ungdomen vill berätta, inte att bedöma om något är fult eller fint.

Lokalerna är tillgängliga även för personer som t ex använder rullstol, och visningarna finns anpassade för synskadade personer. Muséet har valt att ha bilderboksvisningar återkommande, som ett sätt att också tillgängligöra för de som har ett motstånd/ovana vid att gå på konstutställning.

Vid vårens utställning med Shaun Tan bjöds särskilt nyanlända elever in, något som ledde till fina betraktelser och berättelser där ungdomarna tydligt berörts av konsten och det syns att den haft relevans för deras liv. Deras målningar utifrån utställningen blev sedan en egen utställning.