Barnrättspriset 2013: Föreningen 4H

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Föreningen 4H:s vision är att ALLA barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Denna vision omsätter Uppsala läns FH i praktiken på många olika sätt. Föreningen bedriver en bred verksamhet med djurhagar, stadsodling, filmklubbar och olika lovaktiviteter i form av dagläger eller övernattningsläger.

Uppsala län av 4H har hela tiden förmågan att tänka ett steg längre för att verksamheten ska vara tillgänglig för fler än den breda massan barn och unga. De ser särskilt till att inkludera barn i familjer med låg inkomst, med särskilda behov, och att barn av olika kön och härkomst nås av verksamheten Detta gör de på ett genomtänkt och kreativt sätt, dels genom att tänka till kring hur inbjudningar utformas, men också genom att ha kontakt med andra ideella organisationer som Attention eller med kvinnoboenden och socialtjänst. Sammantaget finns det ett väl utvecklat arbete kring tillgänglighet och likabehandling som också stämmer överens med ambitionerna i barnkonventionen och 4H är väl värda vinnare av årets Barnrättspris.