Barnens Asylrättscentrum

Information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige, oavsett om du är i Sverige med eller utan dina föräldrar.